Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 Харківської міської ради"


Управлінська діяльність

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 

Харківської міської ради»

 завідувача Кириченко Г.В. про свою діяльність за підсумками 2017/2018 навчального року перед педагогічним колективом та громадськістю

1. Загальні відомості про заклад дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти, комунальної форми власності функціонує з 1982 року. Проект розрахований на 110 місць. Списочний склад дітей в 2017/2018 році – 117 дітей.

У закладі дошкільної освіти функціонувало 6 груп з денним перебуванням дітей, із них -  група № 3 раннього віку – 10,5 годинним режимом роботи, одна група №5 дошкільного віку з 12 годинним режимом роботи, 4 групи – з 9 годинним перебуванням дітей. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 2 Харківської міської ради» впродовж  року   працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Зарахування дітей до закладу здійснювалося на підставі заяв батька та матері, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини.

Навчальний рік у закладі розпочато з 01 вересня 2017 року і закінчено  31 травня 2018 року. З 01 червня до 31 серпня 2018 року у закладі дошкільної освіти згідно плану роботи на літній оздоровчий період проводиться оздоровлення дітей шляхом використання комплексу загартовуючих процедур за допомогою водних, повітряних  факторів та харчуванні дітей салатами із свіжих овочів та фруктів, фруктових соків. 

Заклад дошкільної освіти здійснював свою діяльність відповідно до  плану роботи на 2017/2018 навчальний рік  та плану на оздоровчий період. План роботи на  рік  схвалено педагогічною радою від 31 серпня 2017 року протокол № 1 та затверджено завідувачем закладу і погоджено з начальником Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

Головною метою закладу дошкільної освіти є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;

- задоволення потреб громадян у розвитку, догляді та оздоровленні дітей;

- створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни  та збереження матеріально-технічної бази.

2. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811), Інструктивно-методичні рекомендації (Додаток до листа МОН молодьспорту України від 13.06.2017 № 1/9 – 322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»  впродовж навчального року педагогами закладу проводилося обстеження мікрорайону.

Так, відсоток охоплення дітей мікрорайону дошкільною освітою станом на травень 2016 року склав 56%, на травень 2017 року – 52,2%, на травень 2018 року  - 54,8% - це на 2,6 % більше, ніж у минулому році.

Порівняльна таблиця охоплення дітей дошкільною освітою мікрорайону за 2016 - 2018 н.р

Кількість дітей за мережею на 2016 - 2018 навчальний рік

Рік

№ ДНЗ

Загальна кількість дітей від одного до шести років по мікрорайону

Охоплення дошкільною освітою

(за мережею)

кількість дітей ДНЗ (мережа)

% охоплення дошкільною освітою (мережа)

2016/2017

2

294

123

42%

2017/2018

2

274

117

43%

2018/2019

2

279

117

42%

 

З даних таблиці видно, що на наступний навчальний рік збільшилася загальна кількість дітей мікрорайону на 5 осіб, за рахунок цього відсоток охоплення зменшився на 1%.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка 17 травня 2018 року було проведено День відкритих дверей. Батьки  мали змогу оглянути приміщення та холи дитячого садка, переглянули фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних  робіт. З батьками вихованців дітей раннього  віку були проведені батьківські збори на яких була представлена презентація дошкільного закладу, роздані пам’ятки та консультативний матеріал з питань розвитку та навчання дошкільників та адаптації дітей раннього віку.

 

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив закладу дошкільної освіти працював над єдиною науково -  методичною темою: «Підвищення професійного рівня педагогів засобами ІКТ у методичній та виховній роботі». Основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності педагогів закладу є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.

Реалізувати результати самоосвітньої діяльності педагоги мали можливість у різноманітних методичних заходах дошкільного закладу:

Семінар – тренінг «Гармонізація емоційного стану за допомогою малювання».

Семінар – практикум «Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в умовах модернізації дошкільної освіти в рамках змісту Базового компоненту дошкільної освіти».

Багаторазовий семінар – практикум «Моральне виховання дитини»: засідання № 1 «Моральне виховання дошкільнят на сьогодні», засідання  № 2 «Виховуйте дитину так, щоб у неї були цінності душі».

Брейн – ринг «Підвищення екологічної компетенції педагогів».

Консультації для педагогів:

 •  «Умови формування духовної особистості дитини»,
 • «Виховання любові до Батьківщини – нагальне питання країни!»,
 • «Виховання ввічливості на особистому прикладі»,
 • «Морально – етичне виховання у структурі духовного формування особистості»;
 • «STREAM – освіта в закладі дошкільної освіти. Система роботи з формування у дітей інженерного мислення»,
 • «Використання ІКТ в освітньому процесі ЗДО»,
 • «Ігри як засіб екологічного виховання»;
 • «Турбота про здоров’я – найважливіше завдання педагога»,
 • «Підвищення рівня фізичних сил дитини за допомогою природних факторів»,
 • «Навчання дітей навичкам самоврегулювання».

Майстер – класи для педагогів:

 •  «STREAM – освіта. Кому вона потрібна?»;
 • «Використання оздоровчих технологій: психогімнастика, кольоротерапія, точковий масаж, піскотерапія, казкотерапія, арттерапія, сміхотерапія».

Педагогічна гостина молодого вихователя:

 •  «Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників»,
 • «Морально – етичне виховання і духовні цінності дошкільників»;
 • «Оздоровлення і фізичний напрямок у розвитку дошкільника»,
 • «Планування освітньої роботи на оздоровчий період».

Відкриті покази:

 •  «Дитячий туризм» (старша група),
 • «Інновації у роботі з дітьми молодшого віку (фізкультурно – оздоровча робота);
 • «Всебічно гармонійний розвиток через казку»;
 • «Екологічне виховання з використанням дослідів та експериментів з дітьми старшого віку».

Педагогічні ради:

 • «Про формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками і дорослими»;
 • «Пріоритет – фізичне виховання дошкільників!».

Ділова гра «Рухова активність як засіб виховання здорової дитини».

Виставка методичної літератури та посібників:

 •  з морально – етичного виховання та духовних цінностей»;
 • з фізичного розвитку;
 • з природничих наук та пошуково – дослідницької діяльності.

Зроблені тематичні папки:

 •  «Здоров’язбережувальна компетенція дошкільників»,
 • «Проведення бесід з дітьми з валеологічного виховання»,
 •  «Організація занять з фізичної культури»,
 • «Основи безпеки життєдіяльності дошкільника»;
 • «Екологічне виховання та пошуково - дослідницька діяльність»;
 • «Організаційно – педагогічні умови  організації дослідницької діяльності дошкільників в екологічному виховання».

Упродовж року в закладі створювались певні умови, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів та розвитку творчості дітей, а саме: у ЗДО проходили такі творчі конкурси, тематичні виставки як:

 1. Огляд – конкурс готовності груп до нового навчального року
 2. Виставка сімейної творчості  "Красу дарує нам осіння днина, жовтеньке листячко й червону горобину". Всього у виховному заході прийняло участь 46 сімей, а це 40% від загальної кількості вихованців у закладі.
 3. Участь вихованців у районних конкурсах «Зимова казка», «Київський район очима юних»;
 4. З метою забезпечення належних умов щодо безпечної життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу у листопаді 2017 року пройшов Тиждень Безпеки з питань дитячого дорожньо – транспортного травматизму «Небезпека вулиць і доріг», в рамках якого відбулася виставка сімейної творчості «Небезпека вулиць і доріг». У лютому 2018 - Тиждень Безпеки з питань протипожежної безпеки. Виставка сімейної творчості «Сірничок хоч і малий, але злий – презлий». У травні 2018 - Тиждень Безпеки з питань надзвичайних ситуацій. Виставка сімейної творчості «Книга життя!».
 5. Виставка сімейної творчості "Кришталева казка, прийди, будь ласка!".. У ІІ молодшій групі № 1 батьки Малєєва Платона зробили для прикрашання музичної зали камін,  у якому мерехтів штучний ліхтарик. Всього у виховному заході прийняло участь 45 сімей, а це 39% від загальної кількості вихованців у закладі.
 6. Доброю традицією стало у нашому закладі проведення Тижня фізкультури, метою якого було проведення спортивного тижня – це навчати дітей здоровому способу життя, закріплювати вміння і навички отримані на заняттях з  фізичної культури, розвивати руховий апарат, зміцнювати здоров’я, виховувати любов до фізкультури та спорту, відбулася виставка сімейної творчості «З фізкультурою ми дружим». Всього у виховному заході прийняло участь 32 сім’ї, а це 28% від загальної кількості вихованців у закладі.
 7. Творчі роботи груп закладу дошкільної освіти «З Україною в серці». Були зроблені колективні роботи вихователя з дітьми із зображенням Державних та народних символів, українського одягу, українських страв, українських свят та обрядів. Всі групи закладу брали активну участь.
 8. Виставка сімейної творчості «Великодній вернісаж».
 9.   Свята та розваги:

День знань «Літо закінчилося, знову ми зустрілися»;

Тематичний концерт «Дошкіляндія – країна чарівна»;

Спортивна розвага сумісно з батьками «Веселі старти»;

Спортивне районне змагання «Перші кроки»;

Осінні свята;

Групові та індивідуальні виступи «День Святого Валентина»;

Розвага ОБЖД «Дорожній рух»;

Новорічні свята;

Різдвяний концерт;

Спортивна розвага «Ліпить бабу дітвора»;

Розвага з ОБЖД «День пожежника»;

Святковий концерт «Масляна»;

Свято для мами;

Великоднє свято;

Розвага з ОБЖД (надзвичайні ситуації) «Бережи себе сам»;

День Матері;

День вишиванки;

Розвага до Дня захисту дітей «Дискотека з Карлсоном»;

Спортивна розвага «Ми спритні, сильні та умілі».

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми, групи поповнено посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог.    

У методичному кабінеті продовжується робота по створенню  «банка» інноваційних технологій, який впроваджуються в практику роботи.

Проведення різних форм методичної роботи з педагогами позитивно вплинуло на якість освітньої роботи з дітьми:

 • в освітній роботі з дітьми застосовувались методи та прийоми ТРВЗ,  інтегровані заняття (щотижня);
 • значно поповнений дидактично – розвивальний матеріал у групах закладу;
 • значно покращився естетичний вигляд групових приміщень відповідно до сучасних вимог.

 

Організація різних форм виховної роботи

Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях, ігрову діяльність,  трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. На виконання основних річних завдань роботи закладу дошкільної освіти    педагогами закладу оптимізовано роботу по проведенню Тижнів безпеки з дорожньо – транспортного травматизму, протипожежної безпеки, надзвичайних ситуацій; Тижнів з фізкультури та Днів здоров’я,  спортивних свят. Музично – спортивні розваги, конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок з природного та іншого матеріалу, спільних робіт з батьками та вихователями проводились в контексті теми ОЖЗД та пори року.

Діти старшої групи брали участь у районних конкурсах «Перші кроки» (спортивний), «Чомусики» (інтелектуальний), у творчому конкурсі «Київський район очима юних» брали участь дві вікові групи: середня (вихователь Гетьманська Т.Ю.), старша – (вихователь Ткаченко Т.С.).

Педагогічний колектив закладу активно брав участь у методичній роботі району, а саме:

 • у лютому місяці 2018 року на базі нашого закладу музичний керівник Байкова І.С., вихователь – методист Паладій Н.О. проводили майстер - клас для вихователів району «Використання елементів ІКТ у процесі художньо – естетичного (музичного) розвитку дошкільників».
 • у лютому 2018 року практичним психологом Калентьєвою Т.Є було проведено відкритий показ для практичних психологів району за темою «Розвиток пізнавальної сфери дошкільників»;
 • у 2017 році вихователь закладу Фоміна Н.О. брала участь у районному конкурсі «Вихователь року».

 

3. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази

Матеріальна база закладу освіти складається з музичної зали,  методичного  кабінету, кабінету завідувача, кабінету завідувача господарства та практичного психолога, медичного кабінету, маніпуляційної, ізолятору,  приміщення харчоблоку та пральні, каштелянської, шести групових приміщень,  холів, господарських споруд. Усі приміщення закладу відповідають санітарно – гігієнічним нормам.

На  ділянках дошкільного закладу є групові майданчики,   квітники, город, господарський майданчик, але є певні недоліки:

- відсутні павільйони для груп № 4, 6;

- відсутнє оснащення майданчиків в групах № 3, 5, 6 обладнанням для ігор дітей ( гойдалки, балансир, гірки) та відсутній спортивний майданчик;

- не усюди в приміщеннях та групах  закладу зроблені сучасні ремонти.

Значна увага у розвитку закладу приділяється поліпшенню та модернізації матеріально-технічної бази.

       До вирішення  даної проблеми   адміністрація дошкільного закладу залучала членів ради дошкільного закладу. Рада закладу приймала рішення про залучення батьків до участі у створенні умов функціонування дитячого садка та зміцнення матеріально-технічної бази. Так впродовж року було придбано:

- ваги електронні 2 шт на харчоблок;

- лампа аварійного освітлення;

- магнітофон в музичний зал;

- стенд «Атестаційний – методичний вісник»

- проводилася заправка картриджей та ремонт принтерів;

 На літній період запланована наступна робота, а саме:

- ремонт коридору між двома холами;

- заміна каналізаційних труб в портамийках груп №5, 6, в підвальному приміщені;

- придбання методичної літератури, журналів обліку відвідування та Журналів для організації харчування на наступний навчальний рік;

- ліки в медичний кабінет;

- придбання гардин  та запланований частковий ремонт кабінету вихователя - методиста;

- в групі № 1: ремонт туалетної кімнати;

                      придбано унітаз, ногомийку, умивальники;                    

- в групі № 2:  заплановано ремонт павільйону на майданчику;

                       Придбано умивальники; постільна білизна

- в групі № 3: заплановано ремонт групового приміщення;

Придбано дитячі ігрові куточки «лікарня», « куточок природи» та шафу для взуття

- в групи № 4: заплановано ремонт портамийки; придбані покривала та ковпаки на ліжка

- в групі №5:   заплановано ремонт портамийки.

- в групі №6: заплановано ремонт спальні.

В усі групи закладу, харчоблок, холи було придбано вогнегасники.

Проведена робота з благоустрою території:  відремонтований та пофарбований цоколь,висаджені квіти, пофарбовані бордюри, малі архітектурні форми, пожежні виходи, завезений пісок для пісочниць.

Також проведено перевірку ізоляції електропроводки, вимірювання опору металевого зв'язку корпусів електроустаткуванні з основними заземленнями,  зроблена перевірка вентиляційних каналів. Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась щомісячно в інформаційному куточку в кожній групі, на загальних батьківських зборах та на сайті закладу дошкільної освіти у розділі «Благодійні внески». Але поряд з цим залишилися проблеми: потребує ремонту приміщення харчоблоку, а саме цех сирої продукції, пральня, одного коридору на І поверсі, заміна вікон в коридорі І поверху, кабінетів та службових приміщень, в групах №1, 3, 5.

 

4.Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання.

Влітку заплановано встановлення  дитячого ігрового майданчику на ділянці групи № 5.

 

5.Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

Згідно штатного розпису у дошкільному закладі  працює 29 працівників: з них 12 педагогів, 17 осіб обслуговуючого персоналу.

Педагогічний склад:

 • завідувач Кириченко Галина Валеріївна, має вищу освіту (закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію організатора дошкільної освіти, вихователя дітей дошкільного віку. В 2014 році ІПО Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Управління навчальним закладом»), стаж роботи 28 років, на посаді – 5 роки.
 • вихователь – методист Паладій Наталя Олексіївна, має вищу освіту (закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, вихователя дітей дошкільного віку, організатора – методиста з дошкільного виховання, сімейного педагога), стаж роботи 15 років, на посаді – 3 роки;
 • практичний психолог Калентьєва Тетяна Євгеніївна, має вищу освіту (закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога), стаж роботи 29 років, на посаді – 11 років;
 • музичний керівник Байкова Ірина Станіславівна, має вищу освіту (закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика. Вчитель музики», на даний час навчається в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди), стаж роботи 16 років, на посаді – 16 років;
 • сестра медична старша Резніченко Ірина Григорівна, має середньо – спеціальну освіту (закінчила Харківське медичне училище № 1 за спеціальністю «Медсестринський»), стаж роботи – 34 роки, на посаді 32 рік;
 • вихователі.

Методична робота з педагогічними кадрами була організована таким чином, щоб існувала позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, та передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), Закону України «Про дошкільну освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» (нова редакція) та перспективного планування атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу на 5 років в 2017/2018 навчальному році було атестовано 4 педагоги:

Результати атестації:

Кваліфікаційні категорії:

Атестація педагогів:

Порівняльний аналіз

2016/2017

2017/2018

Спеціаліст вищої категорії

0

2

+2

Спеціаліст першої категорії

3

2

-1

Спеціаліст другої категорії

2

1

-1

Спеціаліст 11 розряду

6

6

0

Педагогічне звання

2

3

+1

 

Аналіз атестації педагогів показав, що кількість педагогів із кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» змінився і стало більше у порівнянні  з минулим роком, тому що два педагоги Паладій Н.О., (вихователь), Байкова І.С. (музичний керівник) атестувалися на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» комісією ІІ рівня при Управлінні освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради і, за рахунок цього, педагогів з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» стало менше. Практичний психолог Калентьєва Т.Є., також була атестована у цьому навчальному році на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії». Кількість педагогів з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» стало менше, за рахунок того, що Калентьєва Т.Є. підвищила свою кваліфікаційну категорію. Збільшився показник кількості педагогічних звань, за рахунок того, що Паладій Н.О. було присвоєно комісією ІІ рівня при Управлінні освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради звання «Вихователь – методист». Також в цьому навчальному році було атестовано вихователя Ткаченко Т.С. на відповідність раніше присвоєному 11 тарифному розряду. Показник спеціалістів 11 тарифного розряду не змінився, порівняно з минулим роком.

 

 

Педагоги підвищили свій рівень фахової майстерності шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації при комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти», що становить 100% виконання перспективного плану підвищення кваліфікації на 2017/2018 навчальний рік. Так курси підвищення кваліфікації у 2017/2018 навчальному році за планом пройшли 2 педагоги: Паладій Н.О., (за напрямом «Вихователі дошкільного навчального закладу (розвивальні технології»), Байкова І.С., (за напрямом «Музичні керівники дошкільних навчальних закладів»).

З метою підвищення кваліфікації педагоги відвідували методичні об’єднання району, семінари – практикуми, майстер – класи, підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти.

Впродовж 2017/2018 навчального року, педагоги, які проходили атестацію брали участь у відкритих показах закладу, семінарах району, конкурсах: музичний керівник Байкова І.С., проводила методичне об’єднання для музичних керівників району за темою «Інтегроване музичне заняття як засіб сприймання навколишньої дійсності у всій її цілісності». Рівень результативності заходу був оцінений на високому рівні з коефіцієнтом – 0,96. Брала участь у методичному об’єднанні музичних керівників району, підготовка теоретичного питання «Аналіз провідних педагогічних систем музичного виховання у ЗДО» (листопад 2017); проводила майстер – клас на базі закладу дошкільної освіти № 2 для вихователів закладів району «Використання елементів ІКТ у процесі художньо – естетичного (музичного) розвитку дошкільників» (лютий 2018).

Вихователь – методист Паладій Н.О. у вересні 2017 року брала участь в обласній науково – практичній конференції (вебінарі), присвяченій Дню Дошкілля при Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти», з питанням «Формування природничо – екологічної компетенції шляхом використання експериментально – дослідницької діяльності». В листопаді 2017 року Наталя Олексіївна брала участь у міському семінарі «Форми та методи підвищення професійного рівня педагогічних працівників закладів дошкільної освіти» для методистів методичних центрів Управлінь освіти адміністрацій районів, які опікуються дошкільною освітою. Виступ за темою «Впровадження STREAM – освіти під час організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти», а також зі слухачами провела методичний захід «Квест STREAM».

У роботі з педагогами впродовж навчального року згідно з планом застосовувалися індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінари – практикуми, майстер – класи, консультації, педагогічні години, тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних та негативних сторін, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань. Ефективність методичної роботи підсилювались впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів, майстер – класів. Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.

 

6.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців

 та педагогічних працівників.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

 

Згідно зі ст.23 Закону України «Про освіту» заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД;

- освітня робота з дітьми з питань ОБЖД.

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Зроблений  та обладнаний пожежний щит. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться тижні Безпеки щоквартально. У травні 2018 року був проведений День ЦЗ з евакуацією персоналу та дітей та визовом машини спеціального призначення з представниками ДСНС.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному закладі, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.  Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та робітником з комплексного обслуговування будівлі проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки .

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

 

Педагогічною радою  від 31.08.2017 №1 громадським інспектором у дошкільному закладі призначено вихователя Гетьманську Т.Ю. Діяльність громадського інспектора була спрямована на виявлення та захист дітей пільгових категорій. 

На початок навчального року було складено та надано до Управління освіти списки дітей пільгових категорій. Так, впродовж навчального року заклад відвідували 13 дітей пільгового контингенту:

- діти, батьки якої є учасниками АТО – 1;

- діти з малозабезпечених сімей – 2;

- з багатодітної сім ї – 8 дітей з 6 сімей;

- дітей, реєстрацію яких проведено згідно зі статті 135 сімейного кодексу України – 2 дітей.

На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення дітей пільгами в оплаті за харчування. Так 8 дітей з 6-ти багатодітних сімей оплачують харчування дітей 50% від її вартості, а малозабезпечені та діти, батьки, яких є учасниками АТО мають безкоштовне харчування.

 

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Педагогічним та медичним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення. Згідно з діючим законодавством (ст.57) Закону України «Про освіту» педагогічні працівники отримали премію та згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про грошову винагороду усі працівники закладу отримали на кінець року грошову винагороду.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

 

Стан дитячого травматизму.

В закладі дошкільної освіти створено належні умови для вирішення питань організації та проведення роботи щодо формування у дітей навичок безпечної поведінки. Забезпечено виконання усіх пунктів розроблених у дошкільному закладі заходів по запобіганню дитячого травматизму серед дошкільників.

На нарадах при завідувачеві та педагогічній раді було проаналізовано стан роботи щодо запобігання всіх випадків дитячого травматизму. Були розглянуті такі питання:

 • стан роботи із запобігання всім випадкам дитячого травматизму;
 • робота з дітьми та батьками щодо охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму;
 • про організацію роботи з запобігання всім видам дитячого травматизму в літній період.

Вихователем - методистом розроблені комплексні заходи щодо збереження життя і здоров’я дітей, запобігання всіх видів дитячого травматизму на 2017/2018 н.р. Впродовж року організовано та проведено виставку книжок – саморобок:

 • із запобігання дорожнього травматизму на тему: «Небезпека вулиць і доріг»;
 • з протипожежної безпеки та побутового травматизму на тему: «Сірничок хоч і малий, але злий – презлий!»;
 • із запобігання від надзвичайних ситуацій на тему: «Книга життя!».

Методичний кабінет забезпечений різноманітним наочним матеріалом:

 • нормативними та інструктивними документами з даного питання;
 • парціальні програми «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «дитина у світі дорожнього руху»;
 • добірками конспектів з різних видів діяльності для дітей різного віку, спрямованих на вивчення правил поведінки в природі;
 • папками за напрямками «Дитина в соціумі», «Дитина в побуті», «Дитина в природі»;
 • розробками Тижнів безпеки;
 • консультаціями та пам’ятками для батьків;
 • художньою літературою;
 • настільно - друкованими іграми;
 • добірки конспектів занять з ОБЖД для різних вікових груп;
 • конспекти розваг;
 • рекомендації щодо планування занять та проведення бесід з дітьми;
 • ілюстративний матеріал для використання з різних розділів безпеки життєдіяльності: протипожежна безпека; сам вдома, безпека в побуті; дорожньо-транспортний рух; надзвичайні ситуації; здоровий спосіб життя.

В приміщенні дошкільного закладу розташовано банер з охорони безпеки життєдіяльності та стенди, де можна дітей ознайомити з  правилами поведінки при  надзвичайних ситуаціях, виставка дитячих робіт «Безпека життя дитини», для батьків та співробітників куточок «Цивільний Захист», «Охорона праці». З вихователями закладу проводяться індивідуальні консультації, спрямовані на поліпшення планування та організації проведення роботи з даного питання, організації пропагандистської та агітаційної роботи серед батьків.

Щоп’ятниці з батьками проводяться бесіди, консультації по запобіганню різних видів травматизму, які заносяться в книгу групових та індивідуальних консультацій з ОБЖД під особистий підпис батьків. Під час проведення Тижнів безпеки достатньо уваги приділялося агітаційно – пропагандистській роботі в усіх вікових групах: це наявність стендів, ширм,  папок – пересувок під рубрикою «Червоний, жовтий, зелений», «Вузлики напам’ять», «Пожежна безпека», «Правила дорожнього руху», «Дорожньо – транспортний травматизм», «ПДДТТ», «Пожежна безпека», «Наш номер -101», «Протипожежна безпека», «Правила поведінки при пожежі» з консультативним роз’яснювальним матеріалом.

У групах в наявності ігровий матеріал для сюжетно-рольових ігор, атрибути до рухливих ігор, тематика яких пов'язана з правилами дорожнього руху. В усіх групах закладу багато різноманітного наочного матеріалу (ілюстрації, таблиці, плакати, демонстраційні матеріали «Як уникнути неприємностей», «Сам удома», «Стихійні природні явища»), методична література, дидактичні посібники, папки за напрямками «Дитина в соціумі», «Дитина в побуті», «Дитина в природі». Для роботи з дітьми використовуються індивідуально – диференційовані картки майже в усіх групах. Також в наявності добірки конспектів, спрямованих на вивчення правил безпечної поведінки; методична та художня література; макети  діючих світлофорів та дорожніх знаків.

У педагогів в наявності відображення даного питання у перспективному та календарному плануванні при проведенні Тижня безпеки. В усіх визначених напрямках плануються заняття з дітьми щомісяця, бесіди, також рухливі, дидактичні, сюжетно – рольові та настільно - друковані ігри, цільові прогулянки та різні види діяльності. На допомогу вихователям розроблені конспекти занять, підібрані сценарії розваг, свят. Щопонеділка, середи та п’ятниці проводяться бесіди з дітьми, 1 раз на тиждень з батьками по даній темі.

Під час проведення Тижнів безпеки в групах оформлюються змінні куточки по запобіганню дитячого травматизму, що сприяють обізнаності дітей з поведінки в надзвичайних ситуаціях.

Вихователі в роботі з ОБЖД надавали перевагу методу мовлення, аналізу певних ситуацій, бесідам. У дошкільному навчальному закладі дотримуються вимоги щодо попередження нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу, так і в побуті. Згідно вимог ведеться відповідна документація. Нещасні випадки з дітьми в закладі відсутні.

 

7. Медичне обслуговування вихованців.

 

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я (СМСЧ № 13). Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно  з трудовим стажем робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Медичні огляди вихованців дошкільного закладу проводяться 1 раз на рік спеціалістами – лікарями СМСЧ № 13.

Проведена оздоровча – профілактична робота: антропометричні вимірювання, медичні огляди дітей, систематичний огляд дітей лікарем-педіатром; проводилося загартування, здійснювався контроль за станом відвідуваності, санітарним станом приміщення, за станом харчування.

Проводилася протиепідемічна робота: щоденні ранкові фільтри дітей, проводилося щеплення, кварцювання та провітрювання груп, проводилося вживання цибулі та часнику в осінньо – зимовий період, здійснювався контроль за гігієною відвідування туалетної кімнати.

         Проведена санітарно – просвітницька робота: оформлений стенд для батьків та персоналу «Поради лікаря», проводилися бесіди з персоналом, здійснювався контроль за проходження медичного огляду працівниками закладу. Проводився санітарний мінімум з новими працівниками при прийомі на роботу.

 

8. Організація харчування дітей у навчальному закладі

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та змін до неї. Діти одержують 3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в дошкільному закладі.  Адміністрацією закладу складається меню-розклад з урахуванням примірного меню та технологічних карток,  погоджених  Дерпродспоживслужбою. Продукти харчування до закладу постачає КП «Дитяче харчування».

Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день з січня 2017 року складає 18 грн для дітей раннього віку (7.20 грн. із міського бюджету та 10,80 грн. батьки) та 23 грн для дітей дошкільного віку (9.20 грн. із міського бюджету та 13,80 грн. батьки (з додаванням 10% на оздоровчий період). Додатковий збір коштів за харчування дітей в закладі відсутній. Завідувач та вихователі тримають на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні.

Харчоблок забезпечений кадровим складом: кухар та підсобний робітник, залишається 1 вакансія кухаря. В наявності необхідне технологічне та холодильне обладнання, але потребують оновлення печі електричні, відсутня м’ясорубка промислова.

 Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування вихованців, проводиться консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачі. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дитячого садка ведеться щомісячно, також щоквартально з боку централізованої бухгалтерії Управління освіти, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції, вказані в актах, виконуються згідно з зазначеними термінами.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

 

9. Навчально – виховна робота у навчальному закладі

У 2017/2018 навчальному році педагогічним колективом дошкільного закладу вирішувались наступні річні задачі:

 1. Розпочати роботу з формування у дітей морально – етичних норм і духовних цінностей.(1 рік).
 2. Активізувати роботу із здоров’язбережувальної компетенції. (2 рік).
 3. Удосконалити роботу з експериментально – дослідницької діяльності із застосуванням елементів STREAM - освіти. (3 рік).

 

Кожний педагог впродовж року працював за новацією, напрямом, систематично використовуючи її в освітньому процесі:

 • Андурщенко Н.В., «Сенсорний розвиток группа» група № 3 (ранній вік)
 • Суходол В.Д «Казкотерапія у роботі з дітьми» група № 1 (ІІ молодша)
 • Гетьманська Т.Ю (середня група № 4) – «Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання –Л.Шульга»
 • Фоміна Н.О. (ІІ молодша група № 2) – «Використання ІКТ у роботі з дітьми»
 • Радченко О.М. (старша група № 5) – «Використання літературної спадщини В.О.Сухомлинського в освітньому процесі дошкільного навчального закладу»
 • Ткаченко Т.С (старша група № 6) – «Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. ТРВЗ»
 • Калентьєва Т.Є (практичний психолог) – «Ейдетика» – І Матюгін.
 • Байкова І.С. (музичний керівник) – «Формування у дітей старшого дошкільного віку етнічної самосвідомості засобами фольклору свого та інших (історично - близьких) народів»
 • Паладій Н.О. (вихователь – методист) – «Впровадження елементів STREAM – освіти під час організації освітнього процесу в ЗДО».

10. Шляхи розвитку закладу і напрямки діяльності на наступний навчальний рік

За результатами аналізу цього навчального року та діагностичних даних тематичних, оперативних та комплексних перевірок пропонується в наступному навчальному році впровадити наступні завдання:

1. Розпочати роботу з формування у дітей творчості через художньо-естетичну діяльність;

2. Активізувати роботу з морально-етичних норм в контексті гуманістичнго виховання;

3. Удосконалити роботу із здоров'язбережувальної компетентності як складової Концепції неперервної валеологічної освіти.

 

11. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У минулому навчальному році проводилась наступна спільна робота закладу і сім’ї:

 • загальні збори – у вересні 2017 року;
 • засідання Ради закладу – в листопаді 2017 року, січні , березні;
 • групові батьківські збори – у вересні, грудні, квітні;
 • групові консультації  - щомісяця;
 • індивідуальні консультації  – за потребою;

інші форми роботи:

 • дні відкритих дверей (організація харчування),
 • ознайомлення батьків з успіхами дітей (з результатами звуковимови, антропометричними даними, діагностування старшої групи),
 • змінна інформація в куточку для батьків,
 • презентація папок – пересувок з безпеки життєдіяльності, з фізичного та мовленнєвого розвитку;
 •  залучення батьків до участі в спортивних змаганнях, виставках, обладнання ігрових зон, підготовка до дитячих свят, допомога у благоустрої приміщень закладу.

              Батьки в свою чергу, намагалися допомогти організувати життя дітей ще краще, були союзниками та партнерами. В усіх групах протягом року активно працювали батьківські трійки. Дошкільний заклад отримував допомогу від батьків у виготовленні костюмів, атрибутів до свят, декорацій; у проведенні ремонтних робіт у приміщеннях та придбання твердого та іграшкового інвентарю.

У закладі діє Рада дошкільного закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків.  Головою ради обрано Ускову Тетяну Володимирівну. На засіданнях розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку,  звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

 

12.Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі: стан дитячого травматизму.

Відповідно до ст.28 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 01.03.2013 протокол 2/4-22, Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах від 28.10.2008 №985 в закладі проводилась систематична робота з педагогами, дітьми та їх батьками.

Адміністрація створила  належні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу. Дитячого травматизму за минулий рік в закладі не зафіксовано.

 

13.Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненням громадян»,  Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Харківської міської ради № 037/08-19 від 21.06.06 р., в дошкільному навчальному закладі  проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, інформаційні матеріали представлені на сайті дошкільного закладу.

           За минулий 2017/2018 навчальний рік 39 громадян звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, уточнення режиму роботи закладу дошкільної освіти, переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до закладу дошкільної освіти та вимоги щодо профілактичних щеплень на час вступу дитини до дитячого колективу.  Порушені питання розглянуті, надані відповіді, інформується Управління освіти про прийняті рішення. За цей період не поступали скарги на роботу працівників закладу.