Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 Харківської міської ради"Управлінська діяльність

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 

Харківської міської ради»

 завідувача Кириченко Г.В. про свою діяльність за підсумками 2016/2017 навчального року перед педагогічним колективом та громадськістю

 

1. Загальні відомості про заклад дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти загального розвитку, комунальної форми власності функціонує з 1982 року. Проект розрахований на 110 місць. Списочний склад дітей в 2016-2017 році – 123 дитини.

У закладі дошкільної освіти функціонувало 6 груп з денним перебуванням дітей, із них -  група № 1 раннього віку – 10,5 годинним режимом роботи, одна група №5 дошкільного віку з 12 годинним режимом роботи, 4 групи – з 9 годинним перебуванням дітей. Заклад дошкільної освіти № 2 впродовж  року   працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Зарахування дітей до ЗДО здійснювалося на підставі заяв батька та матері, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини.

Навчальний рік у ЗДО розпочато з 01 вересня 2016 року і закінчено  31 травня 2017 року. З 01 червня до 31 серпня 2017 року у ЗДО згідно плану роботи на літній оздоровчий період проводиться оздоровлення дітей шляхом використання комплексу загартовуючих процедур за допомогою водних, повітряних  факторів та харчуванні дітей салатами із свіжих овочів та фруктів, фруктових соків. 

Заклад дошкільної освіти здійснював свою діяльність відповідно до  плану роботи на 2016/2017 навчальний рік  та плану на оздоровчий період. План роботи на  рік  схвалено педагогічною радою від 31 серпня 2016 року протокол № 1 та затверджено завідувачем закладу і погоджено з начальником Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

Головною метою закладу дошкільної освіти є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;

- задоволення потреб громадян у розвитку, догляді та оздоровленні дітей;

- створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

-   реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-    забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

-     дотримання фінансової дисципліни  та збереження матеріально-технічної бази.

 

2. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують ЗДО», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811), Інструктивно-методичні рекомендації (додаток до листа МОН молодьспорту України від 20.05.2015 №1/9 – 249 «Щодо організації роботи в ЗДО у 2015/2016 навчальному році») впродовж навчального року педагогами закладу проводилося обстеження мікрорайону.

Так, відсоток охоплення дітей мікрорайону дошкільною освітою станом на травень 2016 року склав 56%, а на травень 2017 року – 52,2%, це на 3,8 % менше, ніж у минулому році.

Порівняльна таблиця охоплення дітей дошкільною освітою мікрорайону за 2015/2016 та 2016/2017 н.р

 

Кількість дітей за мережею на 2016/2017 навчальний рік

Рік

№ ДНЗ

Загальна кількість дітей від одного до шести років по мікрорайону

Охоплення дошкільною освітою

(за мережею)

 

кількість дітей ДНЗ (мережа)

% охоплення дошкільною освітою (мережа)

2016/2017

2

294

123

41,8%

2017/2018

2

274

116

42,3%

Різниця

-20

-7

+0,5

           

 

З даних таблиці видно, що на наступний навчальний рік зменшилася загальна кількість дітей, але відсоток охоплення збільшився.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка 16 травня 2017 року було проведено День відкритих дверей. Батьки  мали змогу оглянути приміщення та холи закладу дошкільної освіти, переглянули фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних  робіт. З батьками вихованців дітей раннього  віку були проведені батьківські збори на яких була представлена презентація ЗДО, роздані пам’ятки та консультативний матеріал з питань розвитку та навчання дошкільників та адаптації дітей раннього віку.

 

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

 

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив закладу дошкільної освіти працював над єдиною науково -  методичною темою: «Розкриття творчого потенціалу дітей шляхом використання інноваційних технологій».

Відповідно до алгоритму робота педагогічного колективу над єдиною науково - методичною темою знаходиться на ІV етапі «Підсумковий етап», слід зазначити, що з цієї теми в цьому навчальному році основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності педагогів закладу є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.

Реалізувати результати самоосвітньої діяльності педагоги мали можливість у різноманітних методичних заходах закладу дошкільної освіти:

Багаторазовий семінар – практикум «Здоров’язбережувальна компетенція дошкільників»;

Ділова гра «Створення в ДНЗ безпечного середовища для дитини»;

Консультації для педагогів:

-              Формування у дітей дошкільного віку здоров’язбережувальної компетенції

-       Рухливі ігри – вправи з інтелектуальним навантаженням.

-       Ознайомлення з гімнастикою Стрельникової та кінезіологічною.

-       Заради здоров’я дитини.

-             Зміцнення нервово - психічного розвитку дітей дошкільного віку засобами фізичного виховання.

Відкриті покази:

-       Фізкультура на свіжому повітрі (середня група № 6)

     -      Фізичний розвиток «Ми роду козацького діти» (середня група № 5)

Майстер - клас «Збережи своє здоров’я сам», Фоміна Н.О

Семінару практичного психолога «Вплив експериментальної діяльності не лише на інтелектуальний розвиток дошкільників».

Консультації для педагогів «Особливості методики проведення дитячого експериментування».

Педагогічної ради «Я – Землі своєї паросток зелений!».

Тематичних виставок: «Осінній калейдоскоп», сімейний конкурс «Найкраща ялинка»

Виставки методичної літератури та посібників: з екологічного виховання та пошуково – дослідницької діяльності.

Відкритих перегляди з експериментально – дослідницької діяльності:

-  спостереження у природі «Осінь прийшла – багато цікавого принесла» (середня група № 6),

-  «Експериментально - дослідницька діяльність у ранньому віці» (зі снігом, льодом) (ранній вік група № 3),

-    «Пошуково - дослідницька діяльність у ранньому віці» (пісок) (ранній вік група № 1)

Ділова гра для педагогів «Формування основ національно-патріотичного виховання засобами художньо-мовленнєвої діяльності».

Консультації для педагогів «Використання  логопедичних казок та інших логопедичних вправ для розвитку мови», «Національне виховання дітей на засадах народно – прикладного мистецтва», «Використання народного фольклору як засобу патріотичного виховання в процесі музичної діяльності».

Педагогічна гостина молодого вихователя «Патріотичне виховання через мовлення дітей».

Відкриті покази з національно – патріотичного виховання: інтегрована діяльність «Світ тихий, краю милий, моя Україна» (старша група № 2), «Українська пісня як джерело духовності» (музичний керівник), «Землю красить сонце, а людину праця» (ІІ молодша група № 4).

Майстер – клас «Використання у роботі з дітьми коректурних таблиць за методикою Гавриш Н., Безсонова О. «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей».

Педагогічна рада «Про шляхи вдосконалення національно – патріотичного виховання дошкільників в контексті «Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді».

Тематичні виставки «Мапа України».

Фотовиставка «Моя мама – ти найкраща в світі», «Великий день іде Пасху за собою веде».

Продовжували оформлювати міні-музей народно – прикладного мистецтва «Українська оселя».

Вся вище зазначена методична робота значно підвищила рівень обізнаності та компетентності педагогів з даного питання, про що свідчить практична робота для вихователів, яка проводилася з ними в цьому навчальному році. Також в  ДНЗ були створені належні умови для формування інноваційної компетентності педагогів, яка була нерозривно пов'язана з впровадженням інноваційних технологій з прогнозованим результатом. Вихователями здійснювалось впровадження таких інновацій:

- «Сенсорний розвиток» (вихователі: Андрущенко Н.В., Суходол В.Д.)

- «Спадщина Сухомлинського» (вихователь Радченко О.М);

- «Діагностична методика Т.О. Піроженко «Мовленнєве зростання дошкільника» (вихователь Фоміна Н.О.);

- «Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку» , автор Л.Шульга (вихователь Гетьманська Т.Ю).  

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми, групи поповнено посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог.    

У методичному кабінеті продовжується робота по створенню  «банка» інноваційних технологій, який впроваджуються в практику роботи.

Проведення різних форм методичної роботи з педагогами позитивно вплинуло на якість освітньо – виховної роботи з дітьми:

-       в освітньо – виховній роботі з дітьми застосовувались методи та прийоми ТРВЗ,  інтегровані заняття (щотижня);

-       значно поповнений дидактично – розвивальний матеріал у групах закладу;

-       значно покращився естетичний вигляд групових приміщень відповідно до сучасних вимог.

 

Організація різних форм виховної роботи

 

Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях, ігрову діяльність,  трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. На виконання основних річних завдань роботи закладу дошкільної освіти педагогами закладу оптимізовано роботу по проведенню Тижнів безпеки з дорожньо – транспортного травматизму, протипожежної безпеки, надзвичайних ситуацій; Тижнів з фізкультури та Днів здоров’я,  спортивних свят. Музично – спортивні розваги, конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок з природного та іншого матеріалу, спільних робіт з батьками та вихователями проводились в контексті теми ОЖЗД та пори року.

Слід відмітити вихователя старшої групи Фоміну Н.О., навчально – виховна робота якої відзначалася високою ефективністю, одержанням позитивних результатів у навчанні і вихованні дітей. Діти старшої групи брали участь у конкурсах «Перші кроки» (спортивний), «Чомусики» (інтелектуальний). В останньому конкурсі вихованці старшої групи Сергєєва Анастасія посіла ІІ місце у номінації «Юний математик», Панченко Євгеній посів ІІІ місце у номінації «Юний мовознавець», за що отримали Грамоти Управління освіти адміністрації Київського району (конкурс для обдарованих дітей).

У районному творчому конкурсі «Київський район очима юних» брали участь три вікові групи: ІІ молодша (вихователь Гетьманська Т.Ю.), середня – (вихователь Гусейнова Т.С.), старша (вихователь Фоміна Н.О) - колектив дошкільного закладу посів ІІІ місце у номінації «Книжка – саморобка «Японія – очима дітей».

Педагогічний колектив закладу активно брав участь у методичній роботі району, а саме:

-          у лютому місяці 2017 року на базі методичного центру музичний керівник Байкова І.С., провела майстер – клас для музичних керівників району «Вплив музики на стан та здоров’я людей»;

-         у січні 2017 року практичним психологом Калентьєвою Т.Є було проведено майстер-клас для практичних психологів району за темою «Формування у педагогів навичок ефективного спілкування»;

-         у 2017 році вихователь закладу Фоміна Н.О., та вихователь – методист Паладій Н.О., брали участь у районному конкурсі «Вихователь року» де вихователь Фоміна Н.О., отримала диплом Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради за участь в номінації «Вихователь груп загального розвитку», а вихователь – методист Паладій Н.О. стала переможцем у конкурсі і отримала І місце у номінації «Вихователь – методист ДНЗ», отримала Грамоту Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради з подальшою участю в другому обласному конкурсі «Кращий вихователь Харківщини 2017» де посіла ІІІ місце у номінації «Вихователь – методист».

 

3. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази:

Матеріальна база закладу дошкільної освіти складається з музичної зали,  методичного  кабінету, кабінету завідувача, кабінету завідувача господарства та практичного психолога, медичного кабінету, маніпуляційної, ізолятору,  приміщення харчоблоку та пральні, каштелянської, шести групових приміщень,  холів, господарських споруд. Усі приміщення закладу відповідають санітарно – гігієнічним нормам.

На  ділянках закладу дошкільної освіти є групові майданчики,   квітники, город, господарський майданчик, але є певні недоліки:

- відсутні павільйони для груп № 4, 6;

- відсутнє оснащення майданчиків в групах №3, 5, 6 обладнанням для ігор дітей ( гойдалки, балансир, гірки) та відсутній спортивний майданчик;

- не усюди в приміщеннях та групах  закладу зроблені сучасні ремонти.

Значна увага у розвитку закладу дошкільної освіти приділяється поліпшенню та модернізації матеріально-технічної бази.

       До вирішення  даної проблеми   адміністрація ЗДО залучала членів ради ЗДО. Рада закладу дошкільної освіти  приймала рішення про залучення батьків до участі у створенні умов функціонування дитячого садка та зміцнення матеріально-технічної бази. Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:

- на харчоблоці в цеху готової продукції було зроблено ремонт:

заміна плитки на підлозі, а також придбане наступне:

                                шафа для мийки, мийка, кран – 1 шт;

                                тази для видачі круп – 6 шт;

                                шафа для хлібу – 1 шт.

- ремонту в коридорі біля харчоблоку;

- заміна каналізаційних труб в туалетних кімнатах груп №5, 6, в підвальному приміщені;

- придбання принтеру в кабінет вихователя - методиста;

- придбання методичної літератури, журналів обліку відвідування та Журналів для організації харчування на наступний навчальний рік;

- ліки в медичний кабінет;

- проводилася заправка картриджей та ремонт принтеру;

- придбання гардин  в кабінет завідувача, та зроблений частковий ремонт кабінету;

- в групі № 1: зроблений ремонт роздягальні;

                      гардина в роздягальню;

                      світильники

- в групі № 2: ремонт туалетної кімнати;

                       рушники, шафа для рушників;

                       господарська шафа;

                       дитячі лави в роздягальню;

                       шафа для взуття; 

                      дитячі іграшкові меблі;

- в групі № 3: ремонт спальні;

- в групи № 4: ремонт роздягальні, заміна світильників, лави для роздягання.

- в групі №5:   ремонт спальні, покривала на ліжка, гардина.

Проведена робота з благоустрою території:  висаджені квіти, пофарбовані дерева, бордюри.

Також проведено перевірку ізоляції електропроводки, вимірювання опору металевого зв'язку корпусів електроустаткуванні з основними заземленнями,  зроблена перевірка вентиляційних каналів, повірка лічильника гарячої води (рециркуляція). Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась щомісячно в інформаційному куточку в кожній групі, на загальних батьківських зборах та на сайті закладу дошкільної освіти у розділі «Благодійні внески». Але поряд з цим залишилися проблеми: потребує ремонту приміщення харчоблоку, а саме цех сирої продукції, пральня, 2- х коридорів на І поверсі з заміною вікон; кабінету практичного психолога, вихователя – методиста, заміна лінолеуму в коридорах та в груповій кімнаті №1, спальнях усіх груп, заміна вікон в групах №1, 3, 5, кабінетах та коридорі  І поверху, оновлення павільйонів, спортивного обладнання та ігрових майданчиків.

 

4.Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання.

Навесні  були замінені опори та лампи зовнішнього освітлення, як на території закладу дошкільної освіти, так і по всьому периметру зовні. Влітку 2017 року Департаментом освіти Харківської міської ради за бюджетні кошти зроблений ремонт 260 м2 покрівлі над групами №2, 6 на суму 154,152 грн. Також був встановлений  дитячий ігровий майданчик на ділянках груп № 1, 2.

 

5.Вжиті керівником заходи щодо забезпечення закладу дошкільної освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

Згідно штатного розпису у ЗДО  працює 26 працівників: з них 11 педагогів, 15 осіб обслуговуючого персоналу.

Педагогічний склад:

-                     завідувач Кириченко Галина Валеріївна, має вищу освіту (закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію організатора дошкільної освіти, вихователя дітей дошкільного віку. В 2014 році ІПО Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Управління навчальним закладом»), стаж роботи 27 років, на посаді – 4 роки.

-                     вихователь – методист Паладій Наталя Олексіївна, має вищу освіту (закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, вихователя дітей дошкільного віку, організатора – методиста з дошкільного виховання, сімейного педагога), стаж роботи 14 років, на посаді – 2 роки;

-                     практичний психолог Калентьєва Тетяна Євгеніївна, має вищу освіту (закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога), стаж роботи 28 років, на посаді – 10 років;

-                     музичний керівник Байкова Ірина Станіславівна, має вищу освіту (закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика. Вчитель музики», на даний час навчається в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди), стаж роботи 14 років, на посаді – 14 років;

-                     сестра медична старша Резніченко Ірина Григорівна, має середньо – спеціальну освіту (закінчила Харківське медичне училище № 1 за спеціальністю «Медсестринський»), стаж роботи – 33 роки, на посаді 31 рік;

-                     вихователі.

Методична робота з педагогічними кадрами була організована таким чином, щоб існувала позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, та передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), Закону України «Про дошкільну освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» (нова редакція) та перспективного планування атестації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти на 5 років в 2016/2017 навчальному році було атестовано 2 педагоги:

Результати атестації:

Кількість педагогів станом на початок 2016/2017 н.р.

Атестація педагогів:

Порівняльний аналіз

2015/2016

2016/2017

Спеціаліст вищої категорії

1

1

0

Спеціаліст І категорії

2

2

0

Спеціаліст ІІ категорії

2

2

0

Спеціаліст 9 розряду

5

5

0

Педагогічне звання

2

2

0

 

Аналіз атестації педагогів показав, що кількість педагогів за всіма кваліфікаційними категоріями не змінився у порівнянні з минулим роком, тому що два педагоги Кириченко Г.В., Паладій Н.О., атестувалися на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії».

 

Вікові показники педагогічних працівників

Освіта

Результати атестації:

20-30 років

2

18%

Вища спеціальна

5

46%

Вища категорія

1

8%

31-40 років

5

46%

Вища

2

18%

І категорія

2

17%

41-50 років

2

18%

Базова вища

1

9%

ІІ категорія

2

17%

50 років та більше

2

18%

Середньо - спеціальна

3

27%

Спеціаліст

5

41%

 

 

 

 

 

 

Педагогічне звання

2

17%

 

Педагоги підвищили свій рівень фахової майстерності шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації при комунальному вищому навчальному закладі Харківська академія неперервної освіти, що становить 100% виконання перспективного плану підвищення кваліфікації на 2016/2017 навчальний рік. Так курси підвищення кваліфікації у 2016/2017 навчальному році за планом пройшли 4 педагоги: Кириченко Г.В., (за напрямом «Вихователі дошкільного навчального закладу»), Паладій Н.О., (за напрямом «Завідувачі, вихователі – методисти ДНЗ»), Калентьєва Т.Є., (за напрямом «Практичні психологи»), Гусейнова Т.С., (за напрямом «Вихователі дошкільного навчального закладу»).

З метою підвищення кваліфікації педагоги відвідували методичні об’єднання району, семінари – практикуми, майстер – класи, підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти.

Впродовж 2016/2017 навчального року, педагоги, які проходили атестацію брали участь у відкритих показах закладу, семінарах району, конкурсах: вихователь Гусейнова Т.С., показувала відкриті покази за темами «Осінь прийшла – багато цікавого принесла» (спостереження у природі), «Фізкультура на свіжому повітрі». Вихователь – методист Паладій Н.О. брала участь у районному конкурсі «Вихователь року» і в обласному конкурсі «Кращий вихователь Харківщини». Практичний психолог  Калентьєва Т.Є., проводила районний майстер - клас для практичних психологів «Формування у педагогів навичок ефективного спілкування», брала активну участь у районних майстер – класах впродовж року.

В роботі з педагогами впродовж навчального року згідно з планом застосовувалися індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінари - практикуми, майстер - класи, консультації, педагогічні години, тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних та негативних сторін, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань. Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів.  Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.

Для забезпечення зростання професійної  майстерності,  в ДНЗ постійно впроваджується така форма індивідуальної та групової роботи з педагогами-початківцями  як наставництво. Навчання розпочинається зі складання  плану співпраці педагога-початківця і досвідченого  вихователя та організації своєї діяльності згідно цього плану. Впродовж навчального року активно використовуються різноманітні форми взаємодії один з одним, наприклад, спільне планування майбутнього робочого дня й підбиття підсумків  попереднього, консультації досвідченого педагога, взаємовідвідування занять та режимних моментів, тощо. Допомога наставника у складанні  детального конспекту занять  дає можливість вибрати оптимальні методи і прийоми, які будуть найбільш доцільні в конкретному занятті, спрогнозувати різні варіанти нестандартних ситуацій.

Результативність рівня розвитку роботи з наставництва

П.І.Б. молодого педагога

Результативність роботи

Різниця

На початок року

На кінець року

Гусейнова Т.С

0,81

0,85

+ 0,04

Суходол В.Д

0,83

0,86

+ 0,03

Середнє значення

0,82

0,85

0,035

 

Порівняльний аналіз роботи молодих педагогів на початку навчального року та у кінці року свідчить про позитивну тенденцію підвищення професійного рівня в середньому на 0,035.

 

6.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців

 та педагогічних працівників.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

 

Згідно зі ст.23 Закону України «Про освіту»  заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в ЗДО;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД;

- навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Зроблений  та обладнаний пожежний щит. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться тижні Безпеки щоквартально. У травні 2017 року був проведений День ЦО з  евакуацією персоналу та дітей.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в закладі дошкільної освіти, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.  Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного обладнання на території ЗДО, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та робітником з комплексного обслуговування будівлі проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки .

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

 

Педагогічною радою  від 31.08.2016 №1 громадським інспектором у закладі дошкільної освіти призначено вихователя Гетьманську Т.Ю. Діяльність громадського інспектора була спрямована на виявлення та захист дітей пільгових категорій. 

На початок навчального року було складено та надано до Управління освіти списки дітей пільгових категорій. Так, впродовж навчального року заклад відвідували 12 дітей пільгового контингенту:

- з багатодітної сім ї – 8 дітей з 5 сімей;

- дітей, реєстрацію яких проведено згідно зі статті 135 сімейного кодексу України – 4 дітей.

На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення дітей пільгами в оплаті за харчування. Так 8 дітей з 5-ох багатодітних сімей оплачують харчування дітей 50% від її вартості.

 

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Педагогічним та медичним працівникам закладу дошкільної освіти надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення – згідно з діючим законодавством (ст.57) Закону України «Про освіту».

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання педагогічні працівники отримали премію. Вихователь-методист Паладій Н.О. брала участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року 2017» у номінації «Вихователь –методист ДНЗ», яка посіла І місце та отримала грамоту Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради з подальшою участю в другому обласному конкурсі «Кращий вихователь Харківщини 2017» де посіла ІІІ місце у номінації «Вихователь – методист».

 

Стан дитячого травматизму

В закладі дошкільної освіти створено належні умови для вирішення питань організації та проведення роботи щодо формування у дітей навичок безпечної поведінки.

Вихователем - методистом розроблені комплексні заходи щодо збереження життя і здоров’я дітей, запобігання всіх видів дитячого травматизму на 2016/2017 н.р. Впродовж  року організовано та проведено виставку дитячих малюнків та поробок:

-       із запобігання дорожнього травматизму на тему: «Дорога і діти»

-       з протипожежної безпеки та побутового травматизму на тему: «Хай дитина знає кожна – жартувати з вогнем не можна!»

-       із запобігання від надзвичайних ситуацій на тему: «Абетка безпеки»

Методичний кабінет забезпечений різноманітним наочним матеріалом:

-  нормативними та інструктивними документами з даного питання;

-  добірками конспектів з різних видів діяльності для дітей різного віку, спрямованих на вивчення правил поведінки в природі;

-  папками за напрямками «Дитина в соціумі», «Дитина в побуті», «Дитина в природі»;

-  розробками Тижнів безпеки;

-  консультаціями та пам’ятками для батьків;

-  художньою літературою;

-  настільно - друкованими іграми;

-  добірки конспектів занять з ОБЖД для різних вікових груп;

-  конспекти розваг;

-  рекомендації щодо планування занять та проведення бесід з дітьми;

-  ілюстративний матеріал для різних розділів безпеки життєдіяльності:

- протипожежна безпека;

- сам вдома, безпека в побуті;

- дорожньо-транспортний рух;

- надзвичайні ситуації;

- здоровий спосіб життя.

В приміщенні закладу дошкільної освіти розташовано банер з охорони безпеки життєдіяльності та стенди, де можна дітей ознайомити з  правилами поведінки при  надзвичайних ситуаціях, виставка дитячих робіт «Безпека життя дитини», для батьків та співробітників куточок «Цивільний Захист», «Охорона праці».

З вихователями ЗДО, проводяться індивідуальні консультації, спрямовані на поліпшення планування та організації проведення роботи з даного питання, організації пропагандистської та агітаційної роботи серед батьків.

Щоп’ятниці з батьками проводяться бесіди, консультації по запобіганню різних видів травматизму, які заносяться в книгу групових та індивідуальних консультацій з ОБЖД під особистий підпис батьків. Під час проведення Тижнів безпеки достатньо уваги приділялося агітаційно – пропагандистській роботі в усіх вікових групах: це наявність стендів, ширм,  папок – пересувок під рубрикою «Червоний, жовтий, зелений», «Вузлики напам’ять», «Пожежна безпека», «Правила дорожнього руху», «Дорожньо – транспортний травматизм», «ПДДТТ», «Пожежна безпека», «Наш номер -101» «Протипожежна безпека», «Правила поведінки при пожежі» з консультативним роз’яснювальним матеріалом.

У групах в наявності ігровий матеріал для сюжетно-рольових ігор, атрибути до рухливих ігор, тематика яких пов'язана з правилами дорожнього руху. В усіх групах закладу багато різноманітного наочного матеріалу (ілюстрації, таблиці, плакати, демонстраційні матеріали «Як уникнути неприємностей», «Сам удома», «Стихійні природні явища»), методична література, дидактичні посібники, папки за напрямками «Дитина в соціумі», «Дитина в побуті», «Дитина в природі». Для роботи з дітьми використовуються індивідуально – диференційовані картки майже в усіх групах. Також в наявності добірки конспектів, спрямованих на вивчення правил безпечної поведінки; методична та художня література; макети  діючих світлофорів та дорожніх знаків.

У педагогів в наявності відображення даного питання у перспективному та календарному плануванні при проведенні Тижня безпеки. В усіх визначених напрямках плануються заняття з дітьми щомісяця, бесіди, також рухливі, дидактичні, сюжетно – рольові та настільно - друковані ігри, цільові прогулянки та різні види діяльності. На допомогу вихователям розроблені конспекти занять, підібрані сценарії розваг, свят. Щопонеділка, середи та п’ятниці проводяться бесіди з дітьми, 1 раз на місяць з батьками по даній темі.

Під час проведення Тижнів безпеки в групах оформлюються змінні куточки по запобіганню дитячого травматизму, що сприяють обізнаності дітей з поведінки в надзвичайних ситуаціях.

Вихователі в роботі з ОБЖД надавали перевагу методу мовлення, аналізу певних ситуацій, бесідам. У дошкільному навчальному закладі дотримуються вимоги щодо попередження нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу, так і в побуті. Згідно вимог ведеться відповідна документація. Нещасні випадки з дітьми в закладі дошкільної освіти відсутні.

 

7. Медичне обслуговування вихованців.

 

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється органом охорони здоров’я (СМСЧ № 13). Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно  з трудовим стажем робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Медичні огляди вихованців закладу дошкільної освіти проводяться 1 раз на рік спеціалістами – лікарями СМСЧ № 13.

Проведена оздоровча – профілактична робота: антропометричні вимірювання, медичні огляди дітей, систематичний огляд дітей лікарем-педіатром; проводилося загартування, здійснювався контроль за станом відвідуваності, санітарним станом приміщення, за станом харчування.

Проводилася протиепідемічна робота: щоденні ранкові фільтри дітей, проводилося щеплення, кварцювання та провітрювання груп, проводилося вживання цибулі та часнику в осінньо – зимовий період, здійснювався контроль за гігієною відвідування туалетної кімнати.

         Проведена санітарно – просвітницька робота: оформлений стенд для батьків та персоналу «Поради лікаря», проводилися бесіди з персоналом, здійснювався контроль за проходження медичного огляду працівниками закладу. Проводився санітарний мінімум з новими працівниками при прийомі на роботу.

 

8. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у закладах дошкільної освіти та змін до неї. Діти одержують 3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в дошкільному закладі.  Адміністрацією закладу складається меню-розклад з урахуванням примірного меню та технологічних карток,  погоджених  Дерпродспоживслужбою. Продукти харчування до закладу постачає КП «Дитяче харчування».

Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день з січня 2017 року складає 18 грн для дітей раннього віку (7.20 грн. із міського бюджету та 10,80 грн. батьки) та 23 грн для дітей дошкільного віку (9.20 грн. із міського бюджету та 13,80 грн. батьки (з додаванням 10% на оздоровчий період). Додатковий збір коштів за харчування дітей у ЗДО відсутній. Завідувач та вихователі тримають на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні.

Харчоблок забезпечений кадровим складом: 2 кухаря та підсобний робітник. В наявності необхідне технологічне та холодильне обладнання, але потребують оновлення печі електричні, відсутня м’ясорубка промислова.

 Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування вихованців, проводиться консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачі. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дитячого садка ведеться щомісячно, також щоквартально з боку централізованої бухгалтерії Управління освіти, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції, вказані в актах, виконуються згідно з зазначеними термінами.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

 

9. Навчально – виховна робота у закладі дошкільної освіти

У 2016/2017 навчальному році педагогічним колективом закладу дошкільної освіти вирішувались наступні річні задачі:

- Розпочати роботу з формування у дітей здоровязбережувальної компетенції (1 рік).

- Активізувати роботу з експериментально – дослідницької діяльності дітей та екологічного виховання (2 рік).

- Розширити роботу з патріотичного виховання через мовлення дітей (3 рік).

Кожний педагог впродовж року працював за новацією, напрямом, систематично використовуючи її в освітньо – виховному процесі:

·Андурщенко Н.В., Суходол В.Д (І молодша група № 1,3) – «Сенсорний розвиток»

·Гетьманська Т.Ю (ІІ молодша група № 4) – «Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання – Л.Шульги»

·Фоміна Н.О. (старша група № 2) – «Використання ІКТ у роботі з дітьми»

·Радченко О.М. (середня група № 5) – «Використання літературної спадщини В.О.Сухомлинського в освітньому процесі ЗДО».

·Гусейнова Т.С (середня група № 6) – «Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. ТРВЗ»

·Калентьєва Т.Є (практичний психолог) – «Ейдетика – І.Матюгін».

·Байкова І.С. (музичний керівник) – «Формування у дітей старшого дошкільного віку етнічної самосвідомості засобами фольклору свого та інших (історично – близьких) народів».

·Паладій Н.О. (вихователь – методист) – «Впровадження елементів STREAM – освіти під час організації навчально – виховного процесу в ЗДО».

 

10. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу дошкільної освіти до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У минулому навчальному році проводилась наступна спільна робота закладу дошкільної освіти і сім’ї:

-                     засідання Ради закладу – в листопаді 2016 року, січні , березні;

-                     групові батьківські збори – у вересні, грудні, квітні;

-                     групові консультації  - щомісяця;

-                     індивідуальні консультації  – за потребою;

інші форми роботи:

-                     дні відкритих дверей (організація харчування),

-                     ознайомлення батьків з успіхами дітей (з результатами звуковимови, антропометричними даними, діагностування старшої групи),

-                     змінна інформація в куточку для батьків,

-                     презентація папок – пересувок з безпеки життєдіяльності, з фізичного та мовленнєвого розвитку;

-                      залучення батьків до участі в спортивних змаганнях, виставках, обладнання ігрових зон, підготовка до дитячих свят, допомога у благоустрої приміщень закладу дошкільної освіти.

              Батьки в свою чергу, намагалися допомогти організувати життя дітей ще краще, були союзниками та партнерами. В усіх групах протягом року активно працювали батьківські трійки. Заклад дошкільної освіти отримував допомогу від батьків у виготовленні костюмів, атрибутів до свят, декорацій; у проведенні ремонтних робіт у приміщеннях та придбання твердого та іграшкового інвентарю.

У ЗДО діє Рада закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків.  Головою ради обрано Ускову Тетяну Володимирівну. На засіданнях розглядалися питання освітньо - виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку,  звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

 

11.Дотримання норм техніки безпеки в  закладі дошкільної освіти: стан дитячого травматизму.

Відповідно до ст.28 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в ЗДО» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в ЗДО», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 01.03.2013 протокол 2/4-22, Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах від 28.10.2008 №985 в закладі проводилась систематична робота з педагогами, дітьми та їх батьками.

Адміністрація створила  належні умови для праці та навчально – виховної діяльності членів трудового колективу.

 

12.Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу дошкільної освіти. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненням громадян»,  Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Харківської міської ради № 037/08-19 від 21.06.06 р., в ЗДО проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, інформаційні матеріали представлені на сайті закладу дошкільної освіти.

           За минулий 2016/2017 навчальний рік 42 громадянина звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у ЗДО, уточнення режиму роботи ЗДО, переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до ЗДО та вимоги щодо профілактичних щеплень на час вступу дитини до дитячого колективу.  Порушені питання розглянуті, надані відповіді, інформується Управління освіти про прийняті рішення. За цей період не поступали скарги на роботу працівників закладу.